UTH dostępny

Postępowania zakończone

Postępowania zakończone

Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Osób Niepełnosprawnych
nr POWR.03.05.00-00-A059/20 pn. „UTHRad – dostępny dla wszystkich”.  [plik .docx – do pobrania]

Ogłoszenie o naborze na stanowisko Pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych w Biurze Osób Niepełnosprawnych
W ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20 pn. „UTHRad – dostępny dla wszystkich”. [plik .docx – do pobrania] 

Usługi socjoterapeuty – rozeznanie cenowe [plik .docx – do pobrania]