UTH dostępny

Szkolenia

Szkolenia

Harmonogram szkolenia z Audiodeskrypcji [plik .docx] 2023 w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Harmonogram szkoleń [plik .docx] 2023 w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Tematy:

  • Zarządzanie uczelnią w kontekście zapewnienia dostępności dla OzN
  • Komunikacja z osobami głuchymi oraz niedosłyszącymi (szkolenie 2-dniowe)
  • Zaburzenia psychiczne oraz kryzys zdrowia psychicznego
  • Dostępność tekstu, grafiki oraz stron www dla osób z niepełnosprawnością (szkolenie 2-dniowe)

Przerwa obiadowa przewidziana jest na godzinę 12:00.

UWAGA! Pojawiła się aktualizacja sali.

Harmonogram szkoleń dla wydziałów:

Harmonogram szkoleń dla jednostek międzywydziałowych, ogólnouczelnianych i administracji:

SZANOWNI PAŃSTWO 

Uprzejmie zapraszamy osoby zgłoszone na praktyczne warsztaty  w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas zajęć praktycznych” 

Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia realizowane są na platformie MS Teams. Uprzejmie informujemy, iż zespoły zostaną utworzone po skompletowaniu listy uczestników.  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, terminów, godzin szkoleń zostaną Państwu wysłane zarówno na platformie MS Teams, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

W ramach zadania zaplanowano 6 grup szkoleniowych z limitem 10 uczestników. 
Z uwagi na ograniczoną liczbę osób, grup i terminów szkoleniowych prosimy Państwa o uczestnictwo w wyznaczonych terminach.

Harmonogram szkolenia:
07.02.2022r. godz. 8:45 do 15:15
08.02.2022r. godz. 8:45 do 15:15

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie zapraszamy osoby zgłoszone na szkolenia świadomościowe realizowane w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności”.

Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia realizowane są na platformie MS Teams. Uprzejmie informujemy, iż utworzono zespoły i wszyscy potencjalni kandydaci-uczestnicy szkoleń zostali dodani do zespołów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, terminów, godzin szkoleń oraz usługi cateringowej zostały Państwu wysłane zarówno na platformie MS Teams, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwaga: osobom zgłoszonym na szkolenie, które pomimo wysłania zaproszeń nie wzięły w nim udziału wyznaczony zostanie kolejny termin, o którym zostanie Państwo poinformowani drogą e-mailową oraz poprzez platformę MS Teams.

Z uwagi na ograniczoną liczbę grup i terminów szkoleniowych prosimy Państwa o uczestnictwo w wyznaczonych terminach.

Harmonogram szkoleń

L.p.

Data

Godz.

Grupa

Jednostki/komórki organizacyjne*

1

23.XI.2021

8,30-15,00

9

Wydział Mechaniczny

2

23.XI.2021

8,45-15,15

6

Wydz. Filologiczno-Pedagogiczny

3

26.XI.2021

8,30-15,00

4

Wydz. Transportu Elektrotechniki i Informatyki

4

26.XI.2021

8,45-15,15

1

Wydział Sztuki, Studium Języków Obcych, Biblioteka

5

3.XII.2021

8,30-15,00

3

Wydział Ekonomii i Finansów, BOS3, Dział Ogólno-Administracyjny

6

3.XII.2021

8,45-15,15

2

Wydział Prawa i Administracji, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych, Dział Współpracy z Zagranicą

7

7.XII.2021

8,30-15,00

7

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Dział Kadr, Ośrodek Informatyki i Promocji, Biuro Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk Medycznych

8

7.XII.2021

8,45-15,15

8

Wydział Nauk Medycznych, Studium Matematyki, Dział Zamówień Publicznych, Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu, BHP, Sekretariat Kanclerza

9

9.XII.2021

8,30-15,00

5

Wydz. Transportu Elektrotechniki i Informatyki, Dział Zarządzania Obiektami

10

14.XII.2021

8,30-15,00

10

BOS1, BOS2, Dział Spraw Studenckich, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Pion Kanclerza

11

14.XII.2021

8,45-15,15

11

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Pracownicy części jednostek/komórek organizacyjnych ze względów organizacyjnych przydzieleni zostali do dwu lub więcej grup.