UTH dostępny

Szkolenia

Szkolenia

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie zapraszamy osoby zgłoszone na szkolenia świadomościowe realizowane w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Warsztaty kształtujące świadomość niepełnosprawności”.

Ze względu na sytuację epidemiczną szkolenia realizowane są na platformie MS Teams. Uprzejmie informujemy, iż utworzono zespoły i wszyscy potencjalni kandydaci-uczestnicy szkoleń zostali dodani do zespołów. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, terminów, godzin szkoleń oraz usługi cateringowej zostały Państwu wysłane zarówno na platformie MS Teams, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Uwaga: osobom zgłoszonym na szkolenie, które pomimo wysłania zaproszeń nie wzięły w nim udziału wyznaczony zostanie kolejny termin, o którym zostanie Państwo poinformowani drogą e-mailową oraz poprzez platformę MS Teams.

Z uwagi na ograniczoną liczbę grup i terminów szkoleniowych prosimy Państwa o uczestnictwo w wyznaczonych terminach.

Harmonogram szkoleń

L.p.

Data

Godz.

Grupa

Jednostki/komórki organizacyjne*

1

23.XI.2021

8,30-15,00

9

Wydział Mechaniczny

2

23.XI.2021

8,45-15,15

6

Wydz. Filologiczno-Pedagogiczny

3

26.XI.2021

8,30-15,00

4

Wydz. Transportu Elektrotechniki i Informatyki

4

26.XI.2021

8,45-15,15

1

Wydział Sztuki, Studium Języków Obcych, Biblioteka

5

3.XII.2021

8,30-15,00

3

Wydział Ekonomii i Finansów, BOS3, Dział Ogólno-Administracyjny

6

3.XII.2021

8,45-15,15

2

Wydział Prawa i Administracji, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych, Dział Współpracy z Zagranicą

7

7.XII.2021

8,30-15,00

7

Wydział Filologiczno-Pedagogiczny, Dział Kadr, Ośrodek Informatyki i Promocji, Biuro Osób Niepełnosprawnych, Wydział Nauk Medycznych

8

7.XII.2021

8,45-15,15

8

Wydział Nauk Medycznych, Studium Matematyki, Dział Zamówień Publicznych, Dział Aparatury, Zaopatrzenia i Transportu, BHP, Sekretariat Kanclerza

9

9.XII.2021

8,30-15,00

5

Wydz. Transportu Elektrotechniki i Informatyki, Dział Zarządzania Obiektami

10

14.XII.2021

8,30-15,00

10

BOS1, BOS2, Dział Spraw Studenckich, Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa, Pion Kanclerza

11

14.XII.2021

8,45-15,15

11

Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Pracownicy części jednostek/komórek organizacyjnych ze względów organizacyjnych przydzieleni zostali do dwu lub więcej grup.