UTH dostępny

Rozeznanie rynku

Rozeznanie rynku

Wymiana drzwi wejściowych dwuskrzydłowych – usługa stolarska polegająca na wykonaniu wraz z montażem drzwi zewnętrznych, dębowych w budynku Rektoratu UTH w Radomiu przy ul .Malczewskiego 29 z zachowaniem standardów dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami, na podstawie umowy: POWR.03.05.00-00-A059/20-00 o dofinansowanie Projektu: „UTHRad – dostępny dla wszystkich” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Usługi logopedy w zakresie diagnozy i terapii studentów z niepełnosprawnością w BON UTH Rad.