UTH dostępny

Wsparcie osób z niepełnosprawnością podczas zajęć praktycznych

SZANOWNI PAŃSTWO
Uprzejmie zapraszamy osoby zgłoszone na praktyczne warsztaty w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Wsparcie osób niepełnosprawnych podczas zajęć praktycznych”
Szkolenie odbędzie się w formie online na platformie MS Teams. Uprzejmie informujemy, iż zespoły zostaną utworzone po skompletowaniu listy uczestników. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, terminów, godzin szkoleń zostaną Państwu wysłane zarówno na platformie MS Teams, jak i za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Harmonogram szkolenia:
09.10.2023 r. godz. 9:00 do 15:30
10.10.2023 r. godz. 9:00 do 15:30

Informacja dla uczestników szkolenia
Zapraszamy serdecznie na kolejny etap rozwoju świadomości, jakim jest wsparcie osób niepełnosprawnych podczas zajęć praktycznych.
Szkolenie skierowane jest do pracowników badawczo-dydaktycznych oraz dydaktycznych prowadzących zajęcia praktyczne, w których uczestniczą studenci niepełnosprawni. Głównym celem szkolenia jest umożliwienie studentom uzyskanie pełnej efektywności, wydajności oraz twórczego myślenie podczas zajęć praktycznych. Znajomość procesu skutecznej komunikacji i potencjalnych przeszkód, pozwoli pracownikom dydaktycznym, wesprzeć studentów niepełnosprawnych podczas sytuacji kryzysowych. Bardzo istotnym aspektem jest praca zespołowa. Uczestnicy dowiedzą się jak tworzyć zgrany zespół i jak uzyskać pełne zaangażowanie studentów niepełnosprawnych. Pracownicy dydaktyczni zostaną zapoznani z udogodnieniami technologicznymi zastosowanymi na stanowiskach pracy, a co za tym idzie będą potrafili w pełni wspomóc studentów podczas zajęć.

  1. Maximum osiągnięć. Praktyczna instrukcja stosowania rozwiązań technologicznych podczas zajęć praktycznych.
  2. Zagadnienia psychologiczne w pracy ze studentami niepełnosprawnymi.
    • Budowanie zaangażowania
    •  Motywowanie
    • Skuteczna komunikacja
    • Rozwój umiejętności radzenia sobie z problemami

Harmonogram szkolenia:
09.10.2023 r. godz. 9:00 do 15:30
10.10.2023 r. godz. 9:00 do 15:30

PROGRAM SZKOLENIA
8:45 – 09:15 Rozpoczęcie szkolenia, ustalenie kontraktu, omówienie celów szkolenia oraz weryfikacja potrzeb uczestników, ankieta wstępna.
09:15 – 10:30 Rola pracownika badawczo – dydaktycznego oraz dydaktycznego jako lidera grupy.
10:30 – 10 -45 Przerwa
10:45 – 12:15 Techniki tworzenia zespołów. Integracja studentów niepełnosprawnych w grupie.
12:15 – 13:00 Przerwa
13:00 – 14:15 Modele, narzędzia wykorzystywane w pracy zespołowej.
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:00 Nowoczesne technologie wspierające zajęcia praktyczne dostępne na UTH w Radomiu.
15:00- 15:15 Podsumowanie oraz ankieta

Liczba miejsc jest ograniczona.
Serdecznie zapraszamy do udziału.