UTH dostępny

Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością

SZANOWNI PAŃSTWO

Uprzejmie zapraszamy osoby zgłoszone na praktyczne warsztaty   w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-A059/20, pt. „UTHRad – dostępny dla wszystkich” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnością”

Szkolenie odbędzie się stacjonarnie na jednym z budynków UTH.  Uprzejmie informujemy, iż zespoły zostaną utworzone po skompletowaniu listy uczestników.  Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu szkolenia, terminów, godzin szkoleń zostaną Państwu wysłane za pośrednictwem poczty elektronicznej.

W ramach zadania zaplanowano 2 grupy szkoleniowe z limitem 45 uczestników. Łącznie 90 uczestników.

Harmonogram szkolenia:

11.10.2023 rok

 • I  Grupa –  9:00 – 12:00
 • II Grupa  12:30 -15:30

Informacja dla uczestników szkolenia  

Cele: Głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników szkolenia z barierami psychologicznymi jaki i fizjologicznymi osób niepełnosprawnych i zaznajomienie ich z instrukcjami dotyczącymi ewakuacji osób niepełnosprawnych. Szkolenie jest wzbogacone o praktyczne elementy z zastosowaniem różnorodnych rekwizytów. Dodatkowo uczestnicy szkolenia na własnej skórze będą mogli doświadczyć jak wygląda ewakuacja osób niesłyszących oraz niewidomych. Ponadto szkolenie zawiera elementy z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Zastosowanie technik improwizacji i symulacji ma na celu zrozumienie potrzeb i poprawienie jakości bezpieczeństwa osób niepełnosprawnych. Nabyte narzędzia komunikacji umożliwią uczestnikom udzielenie niezbędnego wsparcia psychologicznego oraz podjęcia prawidłowych działań w sytuacji zagrożenia. Ramowy program:

 1. Zaznajomienie z barierami i zastosowanie technik psychologicznych z podziałem na poszczególne niepełnosprawności.
  • Niepełnosprawność wzroku.
  • Niepełnosprawność słuchu.
  • Spektrum autyzmu.
  • Zaburzanie psychiczne.
  • Niepełnosprawności ze względu na narząd ruchu.
 2. Zapoznanie z procedurami dotyczącymi ewakuacji osób niepełnosprawnych.
 3. Przeprowadzenie praktycznej ewakuacji z elementami pierwszej pomocy przy zastosowaniu technik symulacji i improwizacji.

Grupa docelowa: Szkolenia w ramach tego bloku skierowane jest do kadry kierowniczej oraz osób odpowiedzialnych za ewakuację i udzielanie pierwszej pomocy na URad.