UTH dostępny

Zmiana terminu szkoleń w zadaniu nr 2

Terminy szkoleń w Zadaniu nr 2  – Program podnoszenia kompetencji kadry zarządzająco-administracyjnej i dydaktycznej UTH Radom zostały przeniesione na jesień.